Izolačné dvojsklo alebo trojsklo - aká bude tepelná izolácia a cena okna?

Izolačné dvojsklo alebo trojsklo - aká bude tepelná izolácia a cena okna?

Okná patria medzi najdominantnejšie prvky každého rodinného domu alebo verejnej či administratívnej budovy. Investícia do nových okien je (by mala byť) investíciou na celý váš život, a ktorá sa vám dokonca bude postupne vracať v úsporách na energiách. Na trhu nájdete množstvo okien, od tých menej kvalitných až po tie najlepšie tepelne izolujúce.

Najdôležitejší prvok z hľadiska celkových tepelno-izolačných vlastností celého okna (koeficient prechodu /prestupu/ tepla cez celé okno=Uw) je tzv. izolačné sklo, respektíve sklené tabule v medzisklennom priestore okna. Tieto sklené tabule bežne poznáme pod názvami dvojsklotrojsklo či štvorsklo.

Dvojsklo alebo trojsklo? Aká bude tepelná izolácia a cena vášho okna? Na tieto otázky vám zodpovieme v nasledujúcich riadkoch.

Prestup tepla cez izolačné sklo – Ug okna

Výber vhodných okien do vášho nového rodinného domu (novostavby) alebo v rámci výmeny starých okien za nové nie je pre laika jednoduchá záležitosť. Už pri prvom kontakte so svetom okien zisťujete, že existujú rozličné profily okna, rôznorodé parametre a vlastnosti.

Tieto faktory určujú tepelno-izolačné vlastnosti (teda v konečnom dôsledku vaše úspory peňazí na vykurovaní), úžitkovú hodnotu (napríklad schopnosť regulácie vlhkosti v interiéri, čím sa zabraňuje nepríjemným plesniam – drevené okná), stabilitu a odolnosť (napríklad hliníkové okná sú aj pri väčších rozmeroch mimoriadne stabilné) či mieru údržbovosti (napríklad hliníkové okná sú takmer bezúdržbové, zatiaľ čo najviac údržby si vyžadujú drevené okná).

Najdôležitejšou vlastnosťou každého okna je miera tepelnej izolácie, ktorú nám vie poskytnúť. Hovoríme o tzv. koeficiente prechodu tepla cez celé okno (parameter Uw). Na celkových tepelno-izolačných vlastnostiach okna sa v najväčšej miere podieľa izolačné sklo (koeficient prechodu tepla cez izolačné sklo = parameter Ug). Nie sú to teda vlastnosti rámu okna, ktoré hrajú kľúčovú úlohu pri posudzovaní celkových tepelno-izolačných vlastností, ale práve už zmieňované izolačné sklo (t. j. dvojsklo/trojsklo/štvorsklo).

Z tohto vyplýva - čím väčší priestor v rámci okna pokrýva izolačné sklo, tzn. čím menší priestor v rámci celého okna tvoria jeho rámy (koeficient prestupu tepla cez rám okna = Uf), tým lepšie bude vaše okno izolovať. Pre vás je to výhra, nakoľko ušetríte viac na energiách.

Aké Ug má izolačné dvojsklo a trojsklo?

Ak aplikujete znalosti, ktoré ste sa dozvedeli v tomto článku vyššie, je logické, že okno s izolačným trojsklom bude mať lepšie celkové tepelno-izolačné vlastnosti. Ako je to však s koeficientom prestupu tepla cez izolačné sklo – Ug? Aké ug má dvojsklo a trojsklo?

V rámci izolačného dvojskla je štandardom hodnota:

  • Ug = 1,1

V rámci izolačného trojskla je štandardom hodnota:

  • Ug = 0,5 (bežné aj hodnoty 0,6; menej bežné hodnoty 0,7)

Z hľadiska hodnoty Ug je dôležité zmieniť to, že čím je menšiatým lepšie tepelno-izolačné vlastnosti má vaše izolačné sklo, a teda aj celé okno.

Izolačné dvojsklo vzhľadom na jeho štandardné vlastnosti nemá v súčasnej dobe miesto pre tzv. nízkoenergetické a pasívne domyÚplným základom je izolačné trojsklo, pričom v mnohých prípadoch je namieste zvážiť aj štvorsklo (najmä pre pasívne moderné rodinné domy).

Príkladom pre izolačné štvorsklo sú hliníkové okná Aluprof MB-86Aluprof MB-104 Passive a plastové (PVC) okná Salamander BluEvolution 92.

Každopádne v rámci renovácií starších rodinných domov a verejných budov (t. j. výmena starých okien za nové) úplne postačuje dvojsklo, samozrejme, berúc do úvahy, že v takýchto prípadoch investor väčšinou nemieni investovať do okien toľko ako v prípade novostavieb. Zmyslom je znížiť energetickú náročnosť budovy (t.j. začať šetriť na energiách viac ako predtým), čo moderné okná s izolačným dvojsklom hravo zabezpečia.

Ak teda plánujete postaviť nový rodinný dom, ktorý vám má ušetriť kopu peňazí na energiách (nízkoenergetické a pasívne domy), tak je izolačné trojsklo jednoznačná voľba.

Pomôžeme vám s výberom. Obráťte sa na nás a my vám za rozumnú cenu ponúkneme tie najlepšie okná (renomované okenné profily) na trhu.
Izolačné dvojsklo a trojsklo - okná a dvere WINFEN Banská Bystrica

Izolačné dvojsklo a trojsklo – hrúbka skla pri oknách

Výber izolačného dvojskla a trojskla taktiež nie je založený iba na koeficiente prestupu tepla cez izolačné sklo (Ug), ale taktiež aj na iných faktoroch. Jedným z nich je aj hrúbka skla pri oknách.

Je hrúbka skla dôležitá? Odpoveď je jednoznačne áno. V rámci hodnoty Ug sme sa rozprávali o tom, že štandardné hodnoty izolačného dvojskla a trojskla sú Ug = 1,1 a 0,5. Tieto hodnoty je však možné dosiahnuť iba s vhodnými hrúbkami sklených tabúľ a medzisklenného priestoru (sklené tabule spolu s medzisklenným priestorom vytvárajú tzv. izolačné sklo).

Sklené tabule tvoriace izolačné sklo (či už ide o 2, 3 alebo 4 sklené tabule) majú zväčša rovnaké hrúbky (štandardom sú 4 mm). Čo však ovplyvňuje hodnotu Ug pri dvojskle, trojskle či štvorskle? Je to zvyčajne medzisklenný priestor (t. j. priestor medzi jednotlivými sklenými tabuľami), ktorého hrúbka môže byť rozličná (štandardom pri izolačnom trojskle je 18 mm).

Rozličná hrúbka medzisklenného priestoru, ktorý je naplnený vzácnym plynom (zvyčajne sa jedná o argón), je zásadná pri hrúbke izolačného skla (do ktorého patria sklené tabule a medzisklenný priestor).

To je dôvod, prečo si môžete v rôznych prípadoch v rámci trojskla či štvorskla všimnúť iné hodnoty Ug (0,5 – 0,6; 0,4 – 0,3;).

Hrúbka zasklenia pri oknách – izolačné dvojsklo a trojsklo

Ako ste sa vyššie dozvedeli, rozličné hodnoty Ug sú spôsobené práve rozličnými hrúbkami izolačného skla, t. j. hrúbkami sklených tabúľ spolu s hrúbkou medzisklenného priestoru, ktorý je smerodajný pri určovaní daných hodnôt.

Aká je typická hrúbka zasklenia pri oknách pre dvojsklo a trojsklo?

  • Dvojsklo: 24 mm (4 mm/16 mm/4 mm) = 1,1 Ug
  • Trojsklo: 48 mm (4 mm/18 mm/4 mm/18 mm/4 mm) = 0,5 Ug

Aké hrúbky zasklenia sú ešte typické pri oknách?

  • Trojsklo: 44 mm (4 mm/16 mm/4mm/16 mm/4 mm) = 0,6 Ug

Je potrebné brať do úvahy aj tento parameter. Avšak pre vás ako zákazníka je hlavne smerodajné to, či zvažujete trojsklo alebo dvojsklo. My štandardne naceňujeme hrúbku izolačného skla 48 mm pre trojsklo (Ug = 0,5) a 24 mm pre dvojsklo (Ug = 1,1). Nikdy neponúkame štandardne zákazníkovi ,,horší variant“ v rámci jedného typu izolačného skla. Iné hrúbky zasklenia sú k dispozícii na špeciálnu požiadavku klienta.

Medzisklenný priestor a jeho hrúbka pri dvojskle a trojskle

Medzisklenný priestor, ako ste už určite zaregistrovali, predstavuje priestor medzi jednotlivými sklenými tabuľami, pričom spolu s nimi tvorí tzv. izolačné sklo. V rámci tohto priestoru medzi, laicky povedané, ,,sklami“, je dôležité zmieniť hrúbku.

Hrúbka tohto priestoru je mimoriadne dôležitá z hľadiska koeficientu prestupu tepla cez izolačné sklo (Ug). Totižto okná s menšou hrúbkou medzisklenného priestoru majú mierne horšie hodnoty Ug aj v rámci jedného druhu zasklenia (t. j. dvojsklo/trojsklo/štvorsklo).

Najlepším príkladom je zasklenie 48 mm (4/18/4/18/4) a zasklenie 44 mm (4/16/4/16/4) v rámci trojskla. Hrúbka medzisklenného priestoru (v tomto prípade 18, respektíve 16 mm) sa priamo podieľa na hodnote Ug (0,5 a 0,6).

Dištančný rámik – nepodceňujte ho

Dištančný rámik je jeden z najdôležitejších praktických prvkov každého okna. Jedná sa o rámik, ktorý sa nachádza v medzisklennom priestore medzi jednotlivými sklenými tabuľami.

Úlohou dištančného rámika je:

  • zabraňovať tomu, aby plyn z medzisklenného priestoru unikal
  • zabraňovať tomu, aby vodné pary z vonkajšieho prostredia prenikali dnu

Inak povedané, kvalitný dištančný rámik zabráni tomu, aby sa vám v medzisklennom priestore rosili sklá. Ak sa vám na vašich nových oknách rosia sklá (avšak v rámci už zmieňovaného priestoru), je vysoko pravdepodobné, že dištančný rámik nie je dostatočne kvalitný/utesnený/, respektíve uniká plyn naplnený v medzisklennom priestore.

Úplne štandardne sa ponúka základný dištančný rámik, ktorý je z kovu (bežne je to oceľ). My sa však zákazníkovi štandardne snažíme ponúknuť špičkový teplý TGI dištančný rámik. Takto máte istotu, že nebudete musieť riešiť problémy s rosením.

Okrem toho vám teplý TGI dištančný rámik zlepší tepelno-izolačné vlastnosti okna, čo je pozitívum navyše.
Teplý TGI dištančný rámik - okná a dvere WINFEN Banská Bystrica

Izolačné trojsklo, plastové okno Schüco Liv Line, okná WINFEN Banská Bystrica
Izolačné dvojsklo, plastové okno, okná WINFEN Banská Bystrica

Bezpečnostné sklo pri dvojskle a trojskle

Bezpečnostné sklo je špecifický typ zasklenia, ktorý je vhodný v prípade, ak majú okná väčšie rozmery, prípadne sa budú nachádzať na miestach, kde je zvýšené riziko rozbitia. Okrem toho je bezpečnostné sklo užitočné aj z toho hľadiska, že v prípade rozbitia nedochádza k zraneniu osôb, nakoľko sa rozbije na malé kúsky (tzv. tvrdené bezpečnostné sklo ESG), prípade sa zachytí vo fólii (vrstvené bezpečnostné sklo VSG).

Kedy je teda vhodné zvoliť bezpečnostné sklo pri dvojskle a trojskle?

  • ak majú okná väčšie rozmery (veľkorozmerné stavebné otvory) – zvyčajne sú to veľké okná a posuvné HST portály
  • ak sa nachádzajú na miestach, kde je zvýšené riziko rozbitia - napríklad kde sa často hrajú deti

Každopádne je namieste pouvažovať o bezpečnostnom skle, nakoľko riziko rozbitia je oveľa menšie, a ak sa aj náhodou rozbije, nezraníte sa, keďže sa rozbije na menšie kúsky (tvrdené bezpečnostné sklo ESG), alebo črepiny nevypadnú von /prilepia sa k fólii/ (vrstvené bezpečnostné sklo VSG).

V prípade bezpečnostného skla nezáleží na tom, či si zvolíte dvojsklo alebo trojsklo. Svoj zmysel, respektíve uplatnenie, nájde pri akomkoľvek type izolačného skla.

Izolačné dvojsklo a trojsklo verzus štvorsklo

Napriek tomu, že trojsklo je v dnešnej dobe úplným základom každého moderného domu, neexistuje zásada, že by dvojsklo či dokonca štvorsklo nemohlo mať v niektorých konkrétnych prípadoch zmysel.

Dvojsklo (Ug štandardne 1,1) je vhodné na renovácie starších rodinných domov alebo verejných/administratívnych budov. Taktiež má zmysel v prípadoch, ak daná stavba nie je hlavným sídlom investora (t.j. chaty, chalupy, drevenice, menšie domčeky), nakoľko najviac energií chce investor pravdepodobne šetriť niekde inde (rodinný dom).

Štvorsklo je výdobytkom modernej doby. V žiadnom prípade nie je štandardom. Odporúčame ho najmä pre okná do pasívnych rodinných domov (pasívne rodinné stavby, energeticky úsporné novostavby). Zmyslom štvorskla je ešte viac zvýšiť mieru energetickej sebestačnosti stavby.

Ak neplánujete pasívny rodinný dom, štvorsklo nemá vo väčšine prípadov zmysel. Úplne postačuje trojsklo.

Ako je to teda? Dvojsklo, trojsklo alebo štvorsklo? Pre bežné novostavby, energeticky úsporné a nízkoenergetické rodinné domy odporúčame trojsklo. Pre najnáročnejších zákazníkov (pasívne rodinné domy) ponúkame aj štvorsklo. Avšak treba mať na zreteli, že štvorsklo nie je možné vo všetkých okenných profiloch.

V zásade všetky okná ponúkame v dvojskle a trojskle, no iba špecifické okenné profily vieme poskytnúť aj v štvorskle – zvyčajne sú aj samotné profily určené aj pre pasívne rodinné novostavby. Príkladom sú:

Najlepšie plastové okná Salamander BluEvolution 92 - plastové okná a dvere WINFEN Banská BystricaHliníkové okná Aluprof MB-86 - hliníkové okná WINFEN Banská BystricaHliníkové okná Aluprof MB-104 Passive - hliníkové okná pre pasívne domy WINFEN Banská Bystrica
INFORMAČNÝ (TECHNICKÝ LIST) PLASTOVÉ OKNÁ SALAMANDER BLUEVOLUTION 92
INFORMAČNÝ (TECHNICKÝ LIST) HLINÍKOVÉ OKNÁ ALUPROF MB-86
INFORMAČNÝ (TECHNICKÝ LIST) HLINÍKOVÉ OKNÁ ALUPROF MB-104 PASSIVE PRE PASÍVNE DOMY

Aká je cena pri izolačnom dvojskle a trojskle?

Mnoho zákazníkov sa pýta na rozdiel v cene medzi dvojsklom a trojsklom (najmä pri plastových oknách).

Náš cenový odhad treba brať s rezervou, nakoľko závisí od rozličných faktorov, no priemerný cenový rozdiel medzi dvojsklom a trojsklom je +- 30 € bez DPH na jednom okne. Samozrejme, berieme do úvahy štandardné zasklenie.

Ako teda môžete vidieť, nejedná sa o rozdiel v stovkách eur, čo je obrovské pozitívum, a výhoda pre vás ako investora. Určite netreba v rámci okien šetriť na izolačnom skle. Až na výnimky odporúčame voliť izolačné trojsklo. Cenový rozdiel je nepatrný a tepelno-izolačné vlastnosti lepšieho zasklenia neporovnateľné.

Ako sme už spomínali, izolačné sklo je najdôležitejším prvkom v rámci tepelno-izolačných vlastností celého okna. Izolačné sklo je primárne to, čo vám bude šetriť peniaze na energiách (samozrejme v spojení s inými dôležitými prvkami okna).

Z našej ponuky okien si určite vyberiete. Povedzte nám, o aký druh okna máte záujem (PVChliníkovédrevenédrevohliníkové), a my vám poradíme, aké bude najvyhovujúcejšie zasklenie pre vaše okno.

Okná WINFEN Banská Bystrica – aké Ug majú naše okná?

Všetky naše okná prešli prísnymi testami kvality a sú certifikované. Dovolíme si tvrdiť, že patríme medzi najlepších, čo sa týka nielen šírky ponúkaného sortimentu, ale aj pomeru ceny a kvality.

Vieme vám ponúknuť prijateľnú cenu so zachovaním istých kvalitatívnych štandardov. Radi vám ponúkneme kvalitatívne najlepšie riešenie vzhľadom na váš rozpočet.

Vzhľadom na náš bohatý sortiment vám vieme poskytnúť okná s rôznymi škálami koeficientov prestupu tepla cez izolačné sklo (Ug).

Drevené a drevohliníkové okná a dvere WINFEN Banská Bystrica
KATALÓG PLASTOVÉ OKNÁ WINFEN
KATALÓG HLINÍKOVÉ OKNÁ WINFEN
KATALÓG DREVENÉ OKNÁ WINFEN
KATALÓG DREVOHLINÍKOVÉ OKNÁ WINFEN

Zlatá rada na záver

Izolačné sklo patrí medzi najdôležitejšie prvky v rámci okna. Najzásadnejšie vplýva na celkové tepelno-izolačné vlastnosti vášho okna a mieru úspor peňazí na vykurovaní (samozrejme, v spojení s inými dôležitými prvkami okna).

Ak uvažujete nad dvojsklom alebo trojsklom, jednoznačne vám odporúčame trojsklo. Cenový rozdiel je veľmi malý a pridaná hodnota tepelno-izolačných vlastností neporovnateľná.

Určite sa nám neváhajte ozvať, my vám štandardne do 2 pracovných dní vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku zdarma a navrhneme vám ideálne riešenie pre váš nový rodinný dom.

Napíšte nám a my vám poradíme s výberom a pripravíme vám individuálnu cenovú ponuku na mieru ÚPLNE ZDARMA.